Koordynator projektu

  Dominik Kołodziej
  dominik.kolodziej@best.krakow.pl


Koordynator ds. kontaktu z firmami

  Katarzyna Koper
  katarzyna.koper@best.krakow.pl


Koordynator ds. promocji

  Patryk Machoczek
  patryk.machoczek@best.krakow.pl


Koordynator ds. logistyki

  Gabriela Wójcik
  gabriela.wojcik@best.krakow.pl


Koordynator ds. merytoryki hackathonu

  Hanna Ponczek
  hanna.ponczek@best.krakow.pl


Koordynator ds. merytoryki hackathonu

  Urszula Klasa
  urszula.klasa@best.krakow.pl


Koordynator ds. zasobów ludzkich

  Jan Rosół
  jan.rosol@best.krakow.pl


Koordynator ds. słodkości

  Hacky